pl
en
ss
Przetargi

Informacja o unieważnieniu Zapytania Ofertowego nr 4/2016

Szanowni Państwo,

 

w związku z realizacją projektu pt. „Utworzenie nowego zakładu produkcyjnego wież wiatrowych typu „onshore” i „offshore” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, Poddziałanie 4.5.1. Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym, informujemy, iż w dniu 23 maja 2016 roku postępowanie o udzielenie zamówienia na  dostawę laserowego systemu do pomiarów geometrycznych przeznaczonego do kontroli jakości w związku z realizacją procesów spawania wzdłużnego, spawania kołnierzy, procesów montażu i spawania obwodowego dla wież wiatrowych typu „onshore” i „offshore” (zapytanie ofertowe nr 4/2016) zostało unieważnione.


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację jego polityki prywatności.