pl
en
ss
Przetargi

Informacja o unieważnieniu Zapytania Ofertowego nr 41/2015

 

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Zamawiający: GSG Towers Sp. z o.o.

Ul. Naruszewicza 9

02-627 Warszawa

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu pt. „Utworzenie nowego zakładu produkcyjnego wież wiatrowych typu „onshore” i „offshore” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, Poddziałanie 4.5.1. Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym, informujemy, iż w dniu 2 marca 2016 roku postępowanie o udzielenie zamówienia na  dostawę urządzenia do metalizacji natryskowej w hali LKM GSG Towers w Gdańsku (zapytanie ofertowe nr 41/2015) zostało unieważnione.

 


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację jego polityki prywatności.