pl
en
ss
Przetargi

Informacja o unieważnieniu Zapytania Ofertowego nr 21/2015

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

 

 

Szanowni Państwo,

 

 w związku z realizacją projektu pt. „Utworzenie nowego zakładu produkcyjnego wież wiatrowych typu „onshore” i „offshore” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, Poddziałanie 4.5.1. Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym, informujemy, iż w dniu 16 października 2015 roku postępowanie o udzielenie zamówienia na  dostawę urządzenia do metalizacji natryskowej w hali LKM GSG Towers w Gdańsku (zapytanie ofertowe nr 10/2015) zostało unieważnione.

 

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację jego polityki prywatności.