pl
en
ss
Przetargi

Informacja o unieważnieniu postępowania (zapytanie ofertowe nr 11/2015)

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

W związku z realizacją projektu pt. „Utworzenie nowego zakładu produkcyjnego wież wiatrowych typu „onshore” i „offshore” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, Poddziałanie 4.5.1. Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym, informujemy, iż w dniu 23 kwietnia 2015 roku postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę, montaż i uruchomienie środków do transportu sekcji wież wiatrowych będących częścią linii produkcyjnej do realizacji procesów spawania wzdłużnego, spawania kołnierzy, procesów montażu i spawania obwodowego dla wież wiatrowych typu "onshore" i "offshore" (zapytanie ofertowe nr 11/2015) zostało unieważnione.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację jego polityki prywatności.