pl
en
ss
Przetargi

Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego nr 17/2015

GSG Towers Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt. „Utworzenie nowego zakładu produkcyjnego wież wiatrowych typu „onshore” i „offshore” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, Poddziałanie 4.5.1. Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym, informujemy, iż w dniu 14 lipca 2015 roku postępowanie o udzielenie zamówienia nazaprojektowanie, dostawę i montaż torowisk do produkcji wież wiatrowych typu "onshore" i "offshore" na hali produkcyjnej GSG Towers w Gdańsku (zapytanie ofertowe nr 17/2015) zostało unieważnione.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację jego polityki prywatności.