pl
en
ss
Przetargi

Dostawa urządzenia do metalizacji natryskowej w hali LKM GSG Towers w Gdańsku - zapytanie ofertowe nr 10/2015

GSG Towers Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt. „Utworzenie nowego zakładu produkcyjnego wież wiatrowych typu „onshore” i „offshore” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, Poddziałanie 4.5.1. Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym, w przedkładamy Państwu poniżej do pobrania zapytanie ofertowe nr 10/2015 na dostawę urządzenia do metalizacji natryskowej w hali LKM GSG Towers w Gdańsku.
Zapraszamy do złożenia oferty.

Termin składania ofert upływa 30 kwietnia 2015 roku, godz. 15:00.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację jego polityki prywatności.