pl
en
ss
Przetargi

Dostawa, montaż i uruchomienie środków do transportu sekcji wież wiatrowych - Zapytanie ofertowe nr 11/2015

GSG Towers Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt. „Utworzenie nowego zakładu produkcyjnego wież wiatrowych typu „onshore” i „offshore” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, Poddziałanie 4.5.1. Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym, w przedkładam Państwu poniżej do pobrania zapytanie ofertowe nr 11/2015 na dostawę, montaż i uruchomienie środków do transportu sekcji wież wiatrowych będących częścią linii produkcyjnej do realizacji procesów spawania wzdłużnego, spawania kołnierzy, procesów montażu i spawania obwodowego dla wież wiatrowych typu "onshore" i "offshore".

Zapraszam do złożenia oferty. Termin składania ofert upływa 04 maja 2015 roku, godz. 15:00.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację jego polityki prywatności.