pl
en
ss
Przetargi

Dostawa, montaż i uruchomienie linii do montażu i spawania sekcji wież wiatrowych wraz z słupowysięgnikami do spawania- Zapytanie Ofertowe nr 14/2015

GSG Towers Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt. „Utworzenie nowego zakładu produkcyjnego wież wiatrowych typu „onshore” i „offshore” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, Poddziałanie 4.5.1. Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym, przedkładamy Państwu poniżej do pobrania zapytanie ofertowe nr 15/2015 na dostawę, montaż i uruchomienie linii do montażu i spawania sekcji wież wiatrowych wraz z słupowysięgnikami do spawania do realizacji procesów spawania wzdłużnego, spawania kołnierzy, procesów montażu i spawania obwodowego dla wież wiatrowych typu "onshore" i "offshore".
Zapraszamy do złożenia oferty.
Termin składania ofert upływa 29 maja 2015 roku, godz. 15:00

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację jego polityki prywatności.