pl
en
ss
Przetargi

Dostawa i uruchomienie linii do montażu i spawania sekcji wież wiatrowych wraz z słupowysięgnikami do spawania i zestawami obrotników rolkowych - Zapytanie ofertowe nr 2/2015

 

GSG Towers Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt. „Utworzenie nowego zakładu produkcyjnego wież wiatrowych typu „onshore” i „offshore” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, Poddziałanie 4.5.1. Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym, przedkładamy Państwu poniżej do pobrania zapytanie ofertowe nr 2/2015 na dostawę, montaż i uruchomienie lini do montażu i spawania sekcji wież wiatrowych wraz z słupowysięgnikami do spawania i zestawami obrotników rolkowych będących częścią linii produkcyjnej do realizacji procesów spawania wzdłużnego, spawania kołnierzy, procesów montażu i spawania obwodowego dla wież wiatrowych typu "onshore" i "offshore" (w języku polskim oraz języku angielskim). Zapraszamy do złożenia oferty.

Termin składania ofert upływa 20 marca 2015 roku, godz. 15:00.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UWAGA AKTUALIZACJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO.
W związku z prowadzonymi zmianami do zapytania ofertowego nr 2/2015 poniżej znajdują sie do pobrania zmiany do zapytania ofertowego nr 2/2015 oraz tekst jednolity zapytania ofertowego nr 2/2015.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację jego polityki prywatności.