pl
en
ss
Przetargi

Dostawa i uruchomienie ciągnika- Zapytanie Ofertowe nr 29/2015

GSG Towers Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt. „Utworzenie nowego zakładu produkcyjnego wież wiatrowych typu „onshore” i „offshore” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, Poddziałanie 4.5.1. Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym, w załączeniu przedkładamy Państwu zapytanie ofertowe nr 29/2015 na dostawę i uruchomienie ciągnika do transportu sekcji wież wiatrowych będących częścią linii produkcyjnej do realizacji procesów spawania wzdłużnego, spawania kołnierzy, procesów montażu i spawania obwodowego dla wież wiatrowych typu „onshore” i „offshore” (w języku polskim i języku angielskim).

 

 

Zapraszamy do złożenia oferty. Termin składania ofert upływa  6 sierpnia 2015 roku, godz. 15:00.

 

REQUEST FOR PROPOSALS No. 29/2015

delivery and  commissioning of the tractor

 

GSG Towers Sp. z o.o. in connection with realization of project ‘Creation of a new production facility for wind towers of the ‘onshore’ and ‘offshore’ types’ performed under the Innovative Economy Operational Programme 2007 – 2013 Priority axis 4 Investments in innovative ventures, Action 4.5. Support for investments of high importance for the economy, Sub-measure 4.5.1. Support for investments in the production sector, please find attached request for proposals No. 29/2015 delivery and  commissioning of the tractor to transport of wind tower sections, being an element of the production line for the processes of longitudinal welding, flange welding, the processes of erection and girth welding of wind towers of the ‘onshore’ and ‘offshore’ types (in Polish and English).

 

We invite you to submit a offer. The final deadline for the submission of proposals is set for: 06 August 2015, 15:00 hours.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację jego polityki prywatności.