pl
en
ss
Przetargi

Request for proposal- Cranes

Wybór najkorzystniejszej oferty- Zapytanie Ofertowe nr 10/2016

Zapytanie ofertowe nr 10/2016- wykonanie dedykowanego środowiska gromadzącego dane z urządzeń produkcyjnych

Informacja o unieważnieniu Zapytania Ofertowego nr 9/2016

Zapytanie ofertowe nr 9/2016 - na modernizację zasilania w budynkach LKM GSG Towers w Gdańsku poprzez dostawę rozdzielni SN i NN oraz podłączenie ich do transformatora

Informacja o unieważnieniu Zapytania Ofertowego nr 8/2016

Zapytanie ofertowe nr 8/2016 - na modernizację zasilania w budynkach LKM GSG Towers w Gdańsku poprzez dostawę transformatora

Wybór najkorzystniejszej oferty- Zapytanie Ofertowe nr 7/2016

Zapytanie ofertowe nr 7/2016- utwardzenie placu przy hali LKM 2

Wybór najkorzystniejszej oferty- Zapytanie Ofertowe nr 6/2016

Zapytanie ofertowe nr 6/2016- dostawa miniładowarki

Wybór najkorzystniejszej oferty- Zapytanie Ofertowe nr 5/2016

Zapytanie ofertowe nr 5/2016- dostawa zespołu śrutowniczego

Informacja o unieważnieniu Zapytania Ofertowego nr 4/2016

Zapytanie ofertowe nr 4/2016- dostawa laserowego systemu do pomiarów geometrycznych

Wybór najkorzystniejszej oferty- Zapytanie Ofertowe nr 3/2016

Zapytanie ofertowe nr 3/2016- wykonanie fundamentu pod zwijarkę

Wybór najkorzystniejszej oferty- Zapytanie Ofertowe nr 2/2016

Zapytanie ofertowe nr 2/2016- opomiarowanie słupowysięgników

Przedłużenie terminu składania ofert- Zapytanie Ofertowe nr 1/2016

Zapytanie ofertowe nr 1/2016- dostawa uzdatniaczy powietrza technologicznego

SELECTION OF THE BEST PROPOSAL- request no. 54/2015

Wybór najkorzystniejszej oferty- Zapytanie Ofertowe nr 54/2015

Request No. 54/2015 - delivery, assembly, and commissioning of roller beds sets

Zapytanie ofertowe nr 54/2015 - dostawa, montaż i uruchomienie zestawów obrotników rolkowych

Informacja o unieważnieniu Zapytania Ofertowego nr 53/2015

Zapytanie ofertowe nr 53/2015- dostawa, montaż i uruchomienie dodatkowego zespołu śrutowniczego

Wybór najkorzystniejszej oferty- Zapytanie Ofertowe nr 52/2015

Zmiana zapytania ofertowego nr 52/2015- dostawa i montaż wózka hydraulicznego

Zapytanie ofertowe nr 52/2015- dostawa i montaż wózka hydraulicznego do podnoszenia sekcji

Wybór najkorzystniejszej oferty- Zapytanie Ofertowe nr 51/2015

Zapytanie ofertowe nr 51/2015- dostawa mat gumowych do wyłożenia ścian śrutowni w hali LKM GSG Towers

Wybór najkorzystniejszej oferty- Zapytanie Ofertowe nr 50/2015

Zapytanie ofertowe nr 50/2015- dostawa blachy stalowej do wykonania posadzki w hali LKM GSG Towers

Wybór najkorzystniejszej oferty- Zapytanie Ofertowe nr 49/2015

Zapytanie ofertowe nr 49/2015 - dostawa materiałów do wykonania torowisk w hali LKM GSG Towers

Zapytanie ofertowe nr 48/2015- dostawa i montaż kontenerów

Informacja o unieważnieniu Zapytania Ofertowego nr 47/2015

Zapytanie ofertowe nr 47/2015- dostawa i montaż kontenerów

Informacja o unieważnieniu Zapytania Ofertowego nr 46/2015

Przedłużenie terminu składania ofert - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 46/2015

Zapytanie ofertowe nr 46/2015- dostawa i montaż hydrauliki do podnoszenia sekcji do montażu i demontażu komory malarskich

Informacja o unieważnieniu Zapytania Ofertowego nr 45/2015

Przedłużenie terminu składania ofert - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 45/2015

Informacja o unieważnieniu Zapytania Ofertowego nr 44/2015

Przedłużenie terminu składania ofert - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 44/2015

Wybór najkorzystniejszej oferty- Zapytanie Ofertowe nr 43/2015

Przedłużenie terminu składania ofert - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 43/2015

Zapytanie ofertowe nr 43/2015- dostosowanie komory do potrzeb metalizacji w hali LKM GSG Towers w Gdańsku

Zapytanie ofertowe nr 45/2015- dostawa i montaż wózków szynowych do obrotników

Zapytanie ofertowe nr 44/2015- wykonanie torowisk wewnątrz hali lkm wraz z wykonaniem prac dostosowawczych

Przedłużenie terminu składania ofert - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 39/2015

Przedłużenie terminu składania ofert - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 40/2015

Zapytanie ofertowe nr 42/2015- dostawa montaż i uruchomienie środków do transportu sekcji wież wiatrowych

Informacja o unieważnieniu Zapytania Ofertowego nr 41/2015

Zapytanie ofertowe nr 41/2015

SELECTION OF THE BEST PROPOSAL- request no. 40/2015

Wybór najkorzystniejszej oferty- Zapytanie Ofertowe nr 40/2015

Zapytanie ofertowe nr 40/2015

SELECTION OF THE BEST PROPOSAL- request no. 39/2015

Wybór najkorzystniejszej oferty- Zapytanie Ofertowe nr 39/2015

Zapytanie ofertowe nr 39/2015

SELECTION OF THE BEST PROPOSAL- request no. 38/2015

Wybór najkorzystniejszej oferty- Zapytanie Ofertowe nr 38/2015

Przedłużenie terminu składania ofert - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 38/2015

Zapytanie ofertowe nr 38/2015

Informacja o unieważnieniu Zapytania Ofertowego nr 37/2015

Przedłużenie terminu składania ofert - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 37/2015

Zapytanie ofertowe nr 37/2015- wykonanie utwardzenia powierzchni i dodatkowej infrastruktury technicznej na placu do składowania sekcji wież wiatrowych

Wybór najkorzystniejszej oferty- Zapytanie Ofertowe nr 36/2015

SELECTION OF THE BEST PROPOSAL- request no. 35/2015

Zapytanie ofertowe nr 36/2015- wykonanie prac instalacyjnych w Hali LKM2 GSG Towers w Gdańsku

Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr 35/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 35/2015 - Dostawa, montaż i uruchomienie zwijarki do zwijania blach sekcji wież wiatrowych

Wybór najkorzystniejszej oferty- Zapytanie Ofertowe nr 34/2015

Zapytanie ofertowe nr 34/2015 na dostawę i uruchomienie transporterów rolkowych

Wybór najkorzystniejszej oferty- Zapytanie Ofertowe nr 33/2015

Zaprojektowanie, dostawę i montaż torowisk- Zapytanie Ofertowe nr 33/2015

Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr 32/2015

Przedłużenie terminu składania ofert - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 32/2015

Wybór najkorzystniejszej oferty- Zapytanie Ofertowe nr 31/2015

Dostawa, montaż i uruchomienie zwijarki do zwijania blach sekcji wież wiatrowych- ZAPYTANIE OFERTOWE NR 32/2015

Wykonanie infrastruktury technicznej towarzyszącej procesowi produkcji wież wiatrowych- Zapytanie Ofertowe nr 31/2015

Zapytanie Ofertowe nr 31/2015

Dostawa i uruchomienie przyczep do przewozu blach- Zapytanie Ofertowe nr 30/2015

Dostawa i uruchomienie ciągnika- Zapytanie Ofertowe nr 29/2015

Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego nr 28/2015

Zaprojektowanie, dostawę i montaż torowisk- Zapytanie Ofertowe nr 28/2015

Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego nr 27/2015

Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego nr 27/2015

Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr 26/2015

Dostawa, montaż i uruchomienie zwijarki do zwijania blach sekcji wież wiatrowych- ZAPYTANIE OFERTOWE NR 27/2015

Wykonanie estakady i podtorza dla zainstalowania suwnicy półbramowej- ZAPYTANIE OFERTOWE NR 26/2016

Zapytanie ofertowe nr 25/2015- wykonanie prac adaptacyjnych w Hali LKM 2

Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr 25/2015

Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr 24/2015

Dostawa półautomatów spawalniczych- Zapytanie Ofertowe nr 24/2015

Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr 23/2015

Zmiana Zapytania Ofertowego nr 23/2015

Zapytanie ofertowe nr 23/2015- wykonanie prac elektroinstalacyjnych w Hali LKM2 GSG Towers w Gdańsku

Wybór najkorzystniejszej oferty- Zapytanie Ofertowe nr 22/2015

Przedłużenie przetargu 22/2015

Zapytanie ofertowe nr 22/2015- dostawa defektoskopu ultradźwiękowego i głowic przeznaczonych do kontroli jakości w związku z realizacją procesów spawania wzdłużnego, spawania kołnierzy, procesów montażu i spawania obwodowego dla wież wiatrowych typu

Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego nr 20/2015

Informacja o unieważnieniu Zapytania Ofertowego nr 21/2015

Wykonanie fundamentu pod zwijarkę DAVI MCB 3070 WT- Zapytanie Ofertowe nr 21/2015

Zapytanie ofertowe nr 20/2015 na dostawę i uruchomienie transporterów rolkowych do transportu blach będących częścią linii produkcyjnej do realizacji procesów spawania wzdłużnego, spawania kołnierzy, procesów montażu i spawania obwodowego dla wież wiatro

REQUEST FOR PROPOSALS No. 20/2015 for the delivery and commissioning of the roller conveyors, being an element of the production line for the processes of longitudinal welding, flange welding, the processes of erection and girth welding of wind towers of

Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr 19/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 19/2015 na dostawę, montaż i uruchomienie suszarek do topnika będących częścią linii produkcyjnej do realizacji procesów spawania wzdłużnego, spawania kołnierzy, procesów montażu i spawania obwodowego dla wież wiatrowych typu

Wybór najkorzystniejszej oferty- Zapytanie Ofertowe nr 18/2015

Przedłużenie terminu składania ofert - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 18/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 18/2015 na przebudowę instalacji elektrycznych i gazowych w związku z prowadzoną inwestycją rozbudowy fabryki wież wiatrowych w hali produkcyjnej nr 48 GSG Towers w Gdańsku

Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego nr 17/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 17/2015 na zaprojektowanie, dostawę i montaż torowisk do produkcji wież wiatrowych typu

CANCELLATION OF THE PROCEEDINGS 16/2015

Informacja o unieważnieniu Zapytania Ofertowego nr 16/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 16/2015 na dostawę, montaż i uruchomienie zestawów obrotników rolkowych wykonanych w standardzie do pracy w strefie zagrożonej wybuchem

CANCELLATION OF THE PROCEEDINGS 14/2015

Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr 15/2015

Informacja o unieważnieniu Zapytania Ofertowego nr 14/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/2015 na dostawę, montaż i uruchomienie suwnicy półbramowej wraz z trawersą magnetyczną o udźwigu 30 ton

Dostawa, montaż i uruchomienie linii do montażu i spawania sekcji wież wiatrowych wraz z słupowysięgnikami do spawania- Zapytanie Ofertowe nr 14/2015

Unieważnienie przetargu nr 13/2015

Przebudowa instalacji elektrycznych i gazowych w związku z prowadzoną inwestycją rozbudowy fabryki wież wiatrowych w hali produkcyjnej nr 48 GSG Towers w Gdańsku - Zapytanie ofertowe nr 13/2015

Informacja o unieważnienie postępowania (zapytanie ofertowe nr 12/2015)

Dostawa, montaż i uruchomienie środków do transportu sekcji wież wiatrowych - Zapytanie ofertowe nr 12/2015

Informacja o unieważnieniu postępowania (zapytanie ofertowe nr 11/2015)

Dostawa, montaż i uruchomienie środków do transportu sekcji wież wiatrowych - Zapytanie ofertowe nr 11/2015

Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego nr 10/2015

Dostawa urządzenia do metalizacji natryskowej w hali LKM GSG Towers w Gdańsku - zapytanie ofertowe nr 10/2015

Wybór najkorzystniejszej oferty- Zapytanie Ofertowe nr 9/2015

Zmiany do zapytania ofertowego nr 9/2015

Wybór najkorzystniejszej oferty- Zapytanie Ofertowe nr 8/2015

Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa, montaż i uruchomienie 3 sztuk bram rolowanych przemysłowych na hali 48 GSG Towers w Gdańsku - Zapytanie ofertowe nr 9/2015

Dostawa, montaż i uruchomienie linii do montażu i spawania sekcji wież wiatrowych wraz z słupowysięgnikami do spawania i zestawami obrotników rolkowych - Zapytanie ofertowe nr 8/2015

Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego nr 7/2015

Dostawa, montaż i uruchomienie zestawów obrotników rolkowych - Zapytanie ofertowe nr 7/2015

Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego nr 6/2015

Dostawa, montaż i uruchomienie słupowysięgnika do spawania - Zapytanie ofertowe nr 6/2015

Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr 5/2015

Zaprojektowanie i wykonanie kotłowni technologicznej wraz z instalacjami towarzyszącymi dla zasilania instalacji w budynkach LKM GSG Towers w Gdańsku - Zapytanie ofertowe nr 5/2015

Wybór najkorzystniejszej oferty- Zapytanie Ofertowe nr 4/2015

Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa, montaż i uruchomienie linii technologicznej przygotowania powierzchni sekcji wież wiatrowych typu „onshore” i „offshore” w Hali LKM2 GSG Towers w Gdańsku - Zapytanie ofertowe nr 4/2015

Informacja o unieważnieniu postępowania (zapytanie ofertowe nr 3/2015)

Dostawa, montaż i uruchomienie środków do transportu sekcji wież wiatrowych - Zapytanie ofertowe nr 3/2015

Informacja o unieważnieniu postępowania (zapytanie ofertowe nr 2/2015)

Zmienione zapytanie ofertowe nr 2/2015

Dostawa i uruchomienie linii do montażu i spawania sekcji wież wiatrowych wraz z słupowysięgnikami do spawania i zestawami obrotników rolkowych - Zapytanie ofertowe nr 2/2015

Informacja o unieważnieniu postępowania (zapytanie ofertowe nr 1/2015)

Dostawa, montaż i uruchomienie środków do transportu sekcji wież wiatrowych - Zapytanie ofertowe nr 1/2015

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację jego polityki prywatności.