pl
en
Aktualności

2016-08-16

Kolejni absolwenci CKZiU na pokładzie Grupy Stoczni Gdańsk

Tegoroczni absolwenci klasy o profilu Monter Kadłubów Okrętowych CKZiU nr 1 w Gdańsku podjęli wyzwanie i rozpoczęli swoją pierwszą pracę. Kilka dni od ukończenia szkoły otrzymali oferty zatrudnienia w Grupie Stoczni Gdańsk – większość z nich pracuje już od początku lipca.

Systematyczne zatrudnianie absolwentów w stoczni to efekt porozumienia wypracowanego przez szkołę
i przedsiębiorstwo. Płynne przejście uczniów ze szkolnych ław do hal produkcyjnych umożliwia modułowy program kształcenia, opracowany przez doświadczonych dydaktyków i stoczniowców. Gwarantuje on kompletne - teoretyczne i praktyczne - przygotowanie do wykonywania zawodu.

„Uczniowie rozpoczynają zajęcia na terenie stoczni już w drugim roku nauki. Praktykują pod okiem naszych mistrzów, żeby z biegiem czasu wykonywać coraz bardziej skomplikowane prace. Program przygotowania praktycznego opracowany jest tak, aby absolwenci dysponowali szerokim wachlarzem umiejętności, pozwalającym na podjęcie pracy zaraz po ukończeniu szkoły.” – mówi Katarzyna Tomaszewska, GSG Akademia Rozwoju.

Umowa partnerska między CKZiU nr 1w Gdańsku i Grupą Stoczni Gdańsk podpisywana jest rokrocznie, co pozwala na systematyczne poszerzanie współpracy, co natomiast przekłada się wymiernie na jej efektywność. A tę oddaje nie tylko wysoki współczynnik zatrudnienia absolwentów, ale także rosnąca popularność klasy o profilu Monter Kadłubów Okrętowych wśród absolwentów gdańskich gimnazjów.

„Już na początku lipca dyrekcja CKZiU informowała nas o ponadprzeciętnym zainteresowaniu rozpoczęciem nauki w klasie pod patronatem Grupy Stoczni Gdańsk. Zainteresowanie to, zważywszy na ciągły rozwój grupy GSG i całej branży budowy konstrukcji dla gospodarki morskiej w Polsce, pozwala z optymizmem spoglądać w przyszłość, która w dużej mierze uzależniona będzie właśnie od dostępu do wykwalifikowanej kadry pracowniczej.” – mówi Maciej Mierzwiński, prezes GSG Akademii Rozwoju.

Propozycja pracy w Grupie Stoczni Gdańsk zaraz po ukończeniu szkoły zdaje się tylko potwierdzać skuteczność wykorzystania modułowych programów kształcenia.

„Nasza Grupa stawia na elastyczność w kształceniu. Szybko zmieniający się rynek konstrukcji stalowych, w którym coraz większą rolę odgrywają nowe kontrakty dla morskiej energetyki wiatrowej, wymaga od nas wykształcenia u młodej kadry umiejętności wykonywania prac w ramach różnorodnych projektów w odmiennych od siebie branżach.” – podsumowuje prezes Maciej Mierzwiński.


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację jego polityki prywatności.