pl
en
ff
Usługi

Centralne Laboratorium wykonuje usługi w zakresie:

1 Statyczna próba rozciągania wyrobów hutniczych i złączy spawanych

2 Statyczna próba zginania wyrobów hutniczych i złączy spawanych

3 Badania technologiczne rur

4 Próby statyczne lin i osprzętu dźwigowego

5 Próba udarności wyrobów hutniczych i złączy spawanych

6 Próba twardości sposobem Brinella

7 Próba twardości sposobem Vickersa

8 Próba twardości sposobem Rockwella

9 Badania makroskopowe złączy spawanych

Laboratorium współpracuje z działem obróbki mechanicznej, który przygotowuje próbki do badań wytrzymałościowych.

 

  • Weryfikacja narzędzi pomiarowych

Laboratorium sprawdza następujące przyrządy pomiarowe:

1 Czujniki zegarowe z działką elementarną 0,01 mm

2 Głębokościomierze mikrometryczne

3 Głębokościomierze suwmiarkowe

4 Kątomierze uniwersalne

5 Kątowniki 90O stalowe

6 Mikromierze

7 Poziomice stałe metalowe

8 Przymiary

9 Przyrządy mikrometryczne czujnikowe

10 Sprawdziany tłoczkowe

11 Suwmiarki

12 Średnicówki mikrometryczne stałe i składane

13 Wysokościomierze suwmiarkowe

Do sprawdzania używane są wzorce i przyrządy pomiarowe posiadające aktualne świadectwa sprawdzenia lub wzorcowania.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację jego polityki prywatności.