pl
en
Aktualności

2016-12-08

Zapytanie ofertowe nr 2/GSG AR/2016

W związku z realizacją zasady konkurencyjności zapraszamy Państwa do składania ofert w ramach projektu „Zostań spawaczem – pracuj w branży konstrukcji stalowych!” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na podstawie umowy nr: UDA-POWR.01.02.01-22-0148/15-00, zawartej  z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku.

Przedmiotem zamówienia 2/ GSGAR/2016 jest prowadzenie zajęć dydaktycznych i przygotowanie materiałów szkoleniowych na szkolenia „Spawacz-monter” obejmujące naukę montażu elementów konstrukcji stalowych i technologię ich budowy,  rysunek zawodowy,  spawanie procesem 136, cięcie tlenowe i prace transportowe, w tym obsługę UTB kat. IIS.

Zapraszamy do złożenia oferty. Termin składania ofert upływa 15 grudnia 2016r, o godzinie 14.00.

Szczegółowe informacje w poniższym załączniku:

[ UWAGA! ]

[ W załączniku nr 1 stanowiącym Formularz oferty wystąpił błąd. W tabeli w punkcie 1 część XXIII została określona jako „Część XXIII – Zajęcia praktyczne - spawanie 138”, poprawny zapis to „Część XXIII – Zajęcia praktyczne - spawanie 136”, co jest zgodne z treścią zapytania. ]

[ Załącznik został poprawiony. ]

AKTUALIZACJA: 13.12.2016r.


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację jego polityki prywatności.